O nás - ORL ambulance Čumpelíkova 1764, Praha 8

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O nás

MUDr. Alan Olejníček


První zaměstnání nastoupil jako sekundární lékař na oddělení ORL nemocnice v Nymburku, kde pracoval do roku 1977.
Poté nastoupil jako sekundární lékař na ORL kliniku ILF nemocnice na Bulovce v Praze. Zde složil v roce 1978 atestaci I.stupně a v roce 1983 atestaci II.stupně, obě s výborným prospěchem. V roce 1985 nastoupil na místo staršího sekundárního lékaře na ORL kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči a na tomto pracovišti působí dodnes. Během pobytu na klinice se podílel na na všech typech ORL operací, které prováděl včetně endoskopií a endonasální chirurgie apod. V této době rovněž aktivně publikoval a přednášel na četných vědeckých forech na téma onkologie a imunologie nádorů v ORL oblasti spolu s profesorem MUDr. O. Šíblem DrSc. a profesorem MUDr. K. Bláhou DrSc. Roku 1987 byl také zařazen do přípravy na externí vědeckou aspiranturu na téma nádory slinných žláz. ORL problematiku má zcela komplexně zvládnutou včetně audiologie a vestibulologie.

MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D.


Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po promoci nastupuje jako sekundární lékař na ORL oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se věnuje především problematice nádorových onemocnění hlavy a krku. Specializační vzdělávání úspěšně zakončil evropskou atestační zkouškou a získal specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie. Věnuje se léčbě ORL onemocnění u dospělých i dětských pacientů. Jako nositel funkční licence F016 (Umělá výživa a metabolická péče) se stará o pacienty s poruchami výživy včetně preskripce sippingu a enterální sondové výživy. V roce 2013 úspěšně s pochvalou složil nástavbovou atestaci z oboru Klinická výživa a intenzívní metabolická péče. Z dalších profesních zájmů lze zmínit bližší zájem o problematiku zobrazovacích metod uplatnitelných u pacientů s onemocněními hlavy a krku a dále se věnuje traumatologii orofaciální oblasti.

MUDr. Ondřej Skála


Po promoci na lékařské fakultě v Praze nastupuje na ORL oddělení Thomayerovy nemocnice, kde působí jako sekundární lékař dodnes. ORL problematiku má komplexně zvládnutou jak u dospělých, tak dětských pacientů. Věnuje se především problematice rinologické a FESS, dále se pak blíže věnuje audiologické a vestibulární problematice. Má úspěšně složenou evropskou atestační zkoušku z oboru otorinolaryngologie.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky